Sjukgymnastbesök 650 kr

Ultraljudsundersökning 300 kr